Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Chương trình Giáo dục Đại học ngành Xét nghiệm Y học năm 2018

Chương trình Giáo dục Đại học ngành Xét nghiệm Y học năm 2018 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 10/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y...

Thông báo V/v nộp đề thi thi kết thúc học phần bằng hình thức...

THÔNG BÁO V/v NỘP ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẰNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ngày 03 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban...

Quy định về đánh giá học phần đào tạo đại học theo hệ thống...

Năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ được ban hành...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức lễ tốt...

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023, Chiều ngày 17/7/2023 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân...

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kỹ...

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015 Ngày 25 tháng 08 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành CHƯƠNG...

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp năm 2017

Ngày 14 tháng 09 năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp,...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức lễ tốt...

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, chiều ngày 25/6/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức lễ tốt nghiệp vào trao bằng cử nhân Đại học...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG...

Sáng ngày 15/11/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với...

Quyết định Về việc ban hành Quy định khóa luận tốt nghiệp và thi...

Năm 2018, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THI TỐT NGHIỆP trong Quyết định số 386/QĐ-ĐHKTYDĐN...