Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024

Lịch sử phát triển và thành tựu, thành tích

Khoa Xét nghiệm Y học là một đơn vị có truyền thống, phụ trách chính trong đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn về kỹ thuật xét nghiệm. Khoa Xét nghiệm Y học tiền thân là Bộ môn Xét nghiệm, trường Trung cấp Kỹ thuật Trung ương II, được thành lập từ năm 1976 (cùng với trường TW I ở Hải Dương, TWIII ở TpHCM là 03 trường Kỹ thuật trực thuộc Bộ Y tế).

Sau đó, Bộ môn Xét nghiệm vẫn giữ nguyên trong sơ đồ tổ chức của nhà trường, khi trường lần lượt được đổi tên qua các giai đoạn:

+ Trường Trung học Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 1997

+  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 2006

Được nâng cấp thành Khoa Xét nghiệm của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng khi được nhận quyết định nâng cấp vào năm 2013 – là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Y tế duy nhất ở miền Trung (Trường ĐH Y Khoa Vinh thuộc Đại học Vinh, Trường ĐH Y Dược Huế thuộc Đại học Huế, là các đại học vùng thuộc Bộ GD&ĐT)

Trong suốt thời gian qua, đơn vị đã đào tạo hàng nghìn kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp và cao đẳng chính quy và liên thông cho ngành y tế. Cụ thể là:

– Đã đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm: 10 khóa (120 – 200 sinh viên/khóa)

– Đã đào tạo Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm: 38 khóa (50 – 150 học sinh/khóa)

Từ khi trường nâng cấp lên Đại học, Bộ môn Xét nghiệm được nâng cấp lên thành Khoa Xét nghiệm Y học. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Khoa hiện đảm nhận giảng dạy Cử nhân Xét nghiệm Y học đa khoa. Tính đến 2019, Khoa đang đào tạo đến khóa thứ 09 (niên khóa 2021 – 2025).

* Các thành tích đã được ghi nhận (kể từ khi trường nâng cấp lên trường Đại học)

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế.
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 243/QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế
2019-2020 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 1307/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế

 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2014 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2013-2014 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2015-2016 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1324/QĐ-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2017-2018 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 2550/QĐ-BYT ngày 19 tháng 6 năm 2019; Bộ Y tế.
2019-2020 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số: 1308/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế
  • Có thể tóm gọn hơn nửa thế kỷ lịch sử phát triển của Khoa Xét nghiệm Y học, cùng với sự phát triển của trường là: Sinh ra và lớn lên trong kháng chiến, phát triển trong hòa bình đổi mới, thăng tiến trong hội nhập

(It’s could be said that the long history of the Fac.Med.Lab.Sci. – also the University DN.UMTP is the story named Born and grew in liberation war, developed in peace and reinformation time, promote in affiliation).