Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Kế hoạch chương trình công tác Đoàn – Phong trào thanh niên và dự...

Năm 2020, Ban chấp hành Đoàn trường – trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 09 KH/ĐTN ngày 13 tháng 10 năm 2020 về “KẾ...

Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 –...

Năm 2019, Ban chấp hành Đoàn trường - trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01 KH/ĐTN ngày 05 tháng 08 năm 2019 về "KẾ...

Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 –...

Năm 2018, Ban chấp hành Đoàn trường – trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01 KH/ĐTN ngày 20 tháng 08 năm 2018 về “KẾ...

Kế hoạch Tổ chức chương trình tình nguyện “Trung thu cho em”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Ban thường vụ Đoàn trường...

Kế hoạch hoạt động Đoàn – Phong trào thanh niên năm học 2017 –...

Năm 2017, Ban chấp hành Đoàn trường - trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01 KH/ĐTN ngày 05 tháng 08 năm 2017 về "KẾ...

Kế hoạch hoạt động Đoàn – Phong trào thanh niên và dự trù kinh...

Năm 2016, Ban chấp hành Đoàn trường - trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 5 tháng 8 năm 2016 về "KẾ HOẠCH...

Kế hoạch Quyên góp quần áo ấm cho người dân miền núi phía Bắc

Thực hiện thông báo khẩn của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc vận động quyên góp quần áo ấm cho người dân các tỉnh miền núi Tây Bắc trong đợt rét tháng 01/2016, Ban...

Kế hoạch “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 –...

Năm 2015 - 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm giữa nhiễm kỳ triển khai Nghị quyết...

Tổ chức chiến dịch mùa hè xanh năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015; thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TĐTN-TNCNNT&ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Thành đoàn Đà Nẵng...