Năm 2020, Ban chấp hành Đoàn trường – trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 09 KH/ĐTN ngày 13 tháng 10 năm 2020 về “KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2020 – 2021“. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here