Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Khoa Xét nghiệm Y học ra thông báo về Kế hoạch Đón Tân sinh viên và Định hướng nghề nghiệp sinh viên đầu khoá học với mục đích:

– Giới thiệu về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự của Khoa và các bộ môn trực thuộc khoa.
– Định hướng ngành nghề đào tạo, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xu hướng phát triển của ngành và cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường ở trong nước và quốc tế.
– Phổ biến “Sứ mạng, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục, Giá trị cốt lõi” của khoa XNYH.
– Phổ biến chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và kế hoạch đào tạo của khóa học.
– Triển khai kế hoạch năm học 2021-2022.
– Giới thiệu các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, toạ đàm về chuyên môn và
các hoạt động ngoại khoá để rèn luyện các kỹ năng mềm.
– Giới thiệu các hoạt động, phong trào và phục vụ cộng đồng của Đoàn, Hội thuộc Liên chi đoàn khoa.
– Phổ biến các quy chế, quy định, thủ tục và các nội dung liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.

  • Thời gian, địa điểm, thành phần
    1. Thời gian: ngày 28/10/2021
    2. Hình thức: Online.
    3. Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, giảng viên trong khoa, BCH Liên Chi đoàn khoa,
    và tất cả sinh viên đầu khóa học 2021-2025.

Căn cứ vào kế hoạch này của Khoa Xét nghiệm y học, đề nghị các giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here