Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024
 1. Giới thiệu về bộ môn

Bộ môn Hóa sinh trực thuộc Khoa Xét nghiệm y học – tiền thân là tổ Sinh Hóa thuộc Bộ môn Xét nghiệm, có quyết định bắt đầu từ năm 2013 khi Nhà trường trở thành trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Bộ môn hiện có 03 phòng thực tập tại tầng 4 (02 phòng ở khu B, 01 phòng ở khu A), được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất và dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

 1. Chức năng nhiệm vụ

– Đào tạo các đối tượng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

+ Giảng dạy một số học phần trong khối kiến thức ngành trong Chương trình đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm Y học:

STT Tên học phần Đối tượng
1 XNCB KTXNYH
2 Hóa sinh 1 KTXNYH
3 Hóa sinh 2 KTXNYH
4 Hóa sinh 3 KTXNYH
5 Hóa sinh 4 KTXNYH
6 KTCLXN KTXNYH
7 TTKTXN II: Hóa sinh KTXNYH
8 TTBV KTXN nâng cao: Hóa sinh KTXNYH

 

+ Giảng dạy học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo các ngành khác:

 

STT Tên học phần Đối tượng
1 Hóa sinh Y khoa
2 Hóa sinh lâm sàng Y khoa
3 Hóa sinh Dược học
4 Hóa sinh Điều dưỡng
5 Hóa sinh Y tế công cộng
6 Hóa sinh KTHAYH
7 Hóa sinh KTPHCN

 

– Biên soạn giáo trình cho các đối tượng giảng dạy.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, công ứng các ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động giảng dạy, thực hiện các đề tài cấp cơ sở,  cấp thành phố trong lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực Hóa sinh, Miễn dịch, Quản lý chất lượng xét nghiệm.

– Tham gia công tác xét nghiệm Hóa sinh và quản lý chất lượng tại phòng Xét nghiệm, trung tâm Chẩn đoán y khoa.

 1. Thành viên đang công tác và giảng dạy tại bộ môn

Bộ môn hiện có 08 giảng viên

 

 Thành viên Chức vụ, vị trí công tác Địa chỉ email Lý lịch khoa học
TS. Lê Thị Thúy

Trưởng Khoa XNYH ltthuy@dhktyduocdn.edu.vn Link liên kết
ThS. Hồ Thị Tuyết Thu

Phó trưởng BM-PT tuyetthuxn@dhktyduocdn.edu.vn Link liên kết
ThS. Ngô Thị Tuyết

Giảng viên,

Tổ trưởng tổ Công đoàn KTYH

nttuyet@dhktyduocdn.edu.vn Link liên kết
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Giảng viên huynhngocanhxn@dhktyduocdn.edu.vn  
ThS. Lê Thị Hà My

Giảng viên lthmy@dhktyduocdn.edu.vn  
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Giảng viên,

kiêm cán bộ phụ trách NCKH khoa XNYH

honglinh213@dhktyduocdn.edu.vn  
BS. Vũ Thị Ngọc Lan

Giảng viên vtnlan@dhktyduocdn.edu.vn  
CN. Nguyễn Lê Diệu Hiền

BS. Phạm Dao Tiên

Giảng viên

 

 

 

 

 

Giảng viên

nldhien@dhktyduocdn.edu.vn

 

 

 

 

 

daotienpham97@gmail.com

 
 1. Giới thiệu về bộ môn

Bộ môn Huyết học trực thuộc khoa Xét nghiệm y học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, trước đây là tổ Huyết học trực thuộc bộ môn Xét nghiệm. Bộ môn hiện có 03 phòng thực tập và 01 phòng máy xét nghiệm phục vụ thực tập tại Khu A và khu B của nhà trường. Các phòng đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất và dụng cụ, máy móc phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

 1. Chức năng nhiệm vụ

– Tham gia đào tạo ngành cử nhân xét nghiệm và bác sĩ đa khoa

+ Giảng dạy một số học phần trong khối kiến thức ngành trong Chương trình đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm Y học:

 

STT Đối tượng
Huyết học tế bào 1 KTXNYH
Huyết học tế bào 2 KTXNYH
Huyết học đông máu KTXNYH
Huyết học truyền máu KTXNYH
Huyết học nâng cao KTXNYH

 

+ Giảng dạy học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (hay cơ sở khối ngành …) của chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa.

 

STT Đối tượng
Huyết học Bác sĩ Đa khoa

 

+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực: hiến máu nhân đạo, miễn dịch huyết học, các bệnh lý huyết học, đông máu…

+ Tham gia công tác xét nghiệm tại trung tâm chẩn đoán y khoa

 1. Thành viên đang công tác và giảng dạy tại bộ môn

Bộ môn hiện có 04 thành viên, trong đó có 03 giảng viên tham gia dạy chính, 01 giảng viên kiêm nhiệm và có 01 giảng viên là phó phòng Đào tạo đại học của trường tham gia giảng dạy cùng với bộ môn.

Thành viên Chức vụ, vị trí công tác Địa chỉ email Lý lịch khoa học
ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó trưởng Bộ môn – phụ trách nthanh@dhktyducodn.edu.vn Link liên kết
 

ThS. Lư Thị Thu Huyền

Giảng viên,

kiêm Giáo vụ khoa XNYH

ltthuyen@dhktyducodn.edu.vn Link liên kết
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

 

Giảng viên,

kiêm cán bộ Đảm bảo CLGD k.XNYH

ntqnga@dhktyducodn.edu.vn Link liên kết
ThS. BS. Phan Vĩnh Sinh

 

 

Phó Trưởng BM, Giảng viên kiêm nhiệm – Nghị định Trường Viện (BV Ung bướu ĐN) sinhdhy@gmail.com  
ThS.BS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Giảng viên kiêm nhiệm,

(Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH)

nththu@dhktyduocdn.edu.vn  
 1. Giới thiệu về bộ môn

Bộ môn Vi sinh vật trực thuộc khoa Xét nghiệm y học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Bộ môn có 7 cán bộ gồm 5 giảng viên tham gia giảng dạy và 2 kỹ thuật viên phụ trách phòng xét nghệm tại trung tâm Chẩn đoán y khoa. Bộ môn hiện có 03 phòng thực tập tại Khu A và khu B của nhà trường. Các phòng thực tập đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất và dụng cụ, máy móc phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 1. Chức năng nhiệm vụ

– Tham gia đào tạo ngành cử nhân xét nghiệm: Phụ trách các học phần trong khối kiến thức ngành của Chương trình đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm Y học:

 STT Đối tượng
Xét nghiệm cơ bản KTXNYH
Vi sinh 1 KTXNYH
Vi sinh 2 KTXNYH
Vi sinh 3 KTXNYH
Vi sinh 4 KTXNYH
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện KTXNYH
Y sinh học phân tử KTXNYH

 

– Tham gia giảng dạy học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa và các chuyên ngành khác.

 STT Đối tượng
Vi sinh 1 Bác sĩ đa khoa
Vi sinh 2 Bác sĩ đa khoa
Y sinh học phân tử Bác sĩ đa khoa
Vi sinh Cử nhân Dược, YTCC
Vi sinh- Ký sinh trùng Điều dưỡng đa khoa, Gây mê, Nha, Phụ sản

 

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vi sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn

– Tham gia công tác xét nghiệm tại trung tâm chẩn đoán y khoa.

 1. Thành viên đang công tác và giảng dạy tại bộ môn

Bộ môn hiện có 07 thành viên, trong đó có 03 giảng viên tham gia dạy chính, 01 giảng viên theo nghị định 111 và 01 giảng viên kiêm nhiệm.

Thành viên Chức vụ, vị trí công tác Địa chỉ email Lý lịch khoa học
ThS.BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh

Phó trưởng Khoa – Phó trưởng BM-PT doantrinhxn@dhktyduocdn.edu.vn Link
TS.BS Nguyễn Phạm Thanh Nhân

Phó trưởng Khoa XNYH – Giảng viên kiêm nhiệm Nghị định Trường – Viện (BV Ung bướu ĐN) bsnhanbvub@gmail.com Link
TS. Nguyễn Văn Song

Giảng viên kiêm nhiệm, (Trưởng phòng QL.NCKH-HTQT) nvsong@dhktyduocdn.edu.vn Link
ThS. Trương Đình An Sơn

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

 

 

Phó trưởng phòng Đào tạo đại học, Giảng viên kiêm nhiệm

 

 

 

 

Giảng viên,

cán bộ phụ trách Đoàn – Hội k.XNYH

sontda@dhktyduocdn.edu.vn

 

 

 

 

 

 

nhhoang@dhktyduocdn.edu.vn

Link
ThS. Trần Anh Khoa

ThS Trần Mai Uyên Thi

Giảng viên ,

kiêm cán bộ Hành chính Khoa XNYH

 

 

 

Giảng viên

khoa.tran@dhktyduocdn.edu.vn

 

 

 

 

 

uyenthimai@gmail.com

Link
ThS. Hoàng Thị Minh Hoà

Giảng viên kiêm nhiệm htmhoa@dhktyduocdn.edu.vn Link
CN Nguyễn Thị Anh Chi

Kỹ thuật viên ntachi@dhktyduocdn.edu.vn Link
CN Nguyễn Thị Thanh Xuân

Kỹ thuật viên nttxuan@dhktyduocdn.edu.vn Link

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

 

 1. Giới thiệu về bộ môn

Bộ môn Ký sinh trùng là một bộ môn trực thuộc Khoa Xét nghiệm Y học, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng . Là một đơn vị có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa XNYH (trước là Bộ môn Xét nghiệm-trường CĐ Y tế Trung ương II – Bộ Y tế), bộ môn Ký sinh trùng đã có bề dày liên tục cống hiến, phục vụ, góp phần xây dựng khoa XNYH và nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh.

 1. Chức năng nhiệm vụ

– Tham gia đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (chuyên ngành phụ trách của Khoa XNYH)

– Tham gia giảng dạy các học phần cơ sở ngành về nội dung Ký sinh trùng cho các ngành: Y đa khoa (học phần KST 1, 2), Dược, Y tế công cộng (học phần KST), và Điều dưỡng (Đa khoa, ĐD Nha, ĐD Gây mê hồi sức), CN.Hộ sinh  – (học phần Vi sinh – Ký sinh trùng)

+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phụ trách.

+ Tham gia công tác xét nghiệm của Trung tâm CĐYK trường

 1. Thành viên đang công tác tại bộ môn

Bộ môn hiện có 04 thành viên.

 

Thành viên Chức vụ,

vị trí công tác

Email liên lạc Chuyên môn Lý lịch khoa học
Thầy

Cao Văn

Phó Trưởng Bộ môn (PT) van.cao@dhktyduocdn.edu.vn

 

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ – Vi sinh y học CaoVan LLKH-2021

Phan Cẩm Ly

Giảng viên,

kiêm Giáo vụ BmKST, cán bộ phụ trách học phần Tốt nghiệp và Khóa luận TN, k.XNYH

pcly@dhktyduocdn.edu.vn (CN. XNYH),

Thạc sĩ

Y học chức năng

Link

Nguyễn Nhật Giang

Giảng viên,

kiêm cán bộ phụ trách Phòng thực hành – cơ sở vật chất k.XNYH

nhatgiang88@dhktyduocdn.edu.vn (CN. XNYH),

Thạc sĩ Xét nghiệm     Y học

Link

Nguyễn Thị Gia Khánh

Giảng viên,

kiêm cán bộ phụ trách tài sản Bm.KST

ntgkhanh@dhktyduocdn.edu.vn (CN. XNYH),

Thạc sĩ Xét nghiệm    Y học

Link