Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024

Liên hệ công việc:

  • CB Hành chính Khoa (Administration officer):

ThS. Trần Anh Khoa khoa.tran@dhktyduocdn.edu.vn

  • CB Giáo vụ Khoa (Educational Affairs Officer):

ThS. Lư Thị Thu Huyền ltthuyen@dhktyduocdn.edu.vn

  • CB Đảm bảo chất lượng giáo dục (Education Quality Assurance officer):

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga ntqnga@dhktyduocdn.edu.vn

Thông tin liên hệ: