Năm 2019, Ban chấp hành Đoàn trường – trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01 KH/ĐTN ngày 05 tháng 08 năm 2019 về “KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2019 – 2020“. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here