Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024

Quyết định V/v điều chỉnh nội dung tại mục a1, điểm a, khoản 2,...

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v điều chỉnh nội dung tại mục a1, điểm...

Quyết định V/v ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,...

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 297/QĐ_ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ...

Khoa Xét nghiệm Y học qua các thời kỳ

Khoa Xét nghiệm Y học là một đơn vị có truyền thống, phụ trách chính trong đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn về kỹ thuật xét nghiệm. Khoa Xét nghiệm Y...

Quyết định V/v ban hành Quy chế và quy trình quy hoạch, bổ nhiệm,...

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Dà Nẵng đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v ban hành Quy chế và quy trình quy...

Quyết định công bố “TRiết lý Giáo dục” của Trường Đại học Kỹ thuật...

Ngày 07 tháng 08 năm 2019, trường ĐH Kỹ thauật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-ĐHKTYDĐN "Quyết định công bố "Triết lý Giáo dục" của Trường Đại học...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM,...

Ngày 04 tháng 07 năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 4286/QĐ-BYT " QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,...