Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024

Quyết định V/v điều chỉnh nội dung tại mục a1, điểm a, khoản 2,...

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v điều chỉnh nội dung tại mục a1, điểm...

Quyết định V/v ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,...

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 297/QĐ_ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ...

Quyết định V/v ban hành Quy chế và quy trình quy hoạch, bổ nhiệm,...

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Dà Nẵng đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-ĐHKTYDĐN "Quyết định V/v ban hành Quy chế và quy trình quy...