Ngày 26 tháng 8 năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được Hiệu trưởng thông qua.

Chương 1: Quy định chung

Chương 2: Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

Chương 3: Trách nghiệm của đơn vị tổ chức

Chương 4: Xử lý vi phạm

Chương 5: Tổ chức thực hiện

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here