QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng đã ban hành “QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC”.

Chi tiết: Xem

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here