Khoa Xét nghiệm Y học đã mở Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y hạng III. Trong năm 2021-2022 Khoa đã hoàn thành 02 lớp sau:

  • Lớp 01: Từ 14/8/2021 đến 18/9/2021
  • Lớp 02: Từ 25/12/2021 đến 18/02/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here