QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

 

Ngày 27 tháng 08 năm 2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “Quyết định số 862/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành quy định xây dựng Đề cương chi tiết học phần đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng”.

Chi tiết: Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here