Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

0
518

Mục tiêu chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y học ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Xem văn bản quyết định ban hành

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here