Năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ được ban hành trong Quyết định số 441/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 17 tháng 08 năm 2020 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here