Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành bản Mô tả Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2020 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng).

Chi tiết: Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here