QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2020 

Ngày 19 tháng 06 năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy kèm theo Đề cương chi tiết học phần của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng” được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết : Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here