Chương trình Giáo dục Đại học ngành Xét nghiệm Y học năm 2018 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 10/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here