Ngày 10 tháng 07 năm 2018, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “Quyết định số 259/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy kèm theo Đề cương chi tiết học phần của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng” được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết : Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here