CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2018

Ngày 10 tháng 07 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2018 kèm theo Quyết định số 259/QĐ_ĐHKTYDĐN .

Chi tiết: Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here