CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015

Ngày 25 tháng 08 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015 kèm theo Quyết định số 307/QĐ_ĐHKTYDĐN .

Chi tiết: Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here