Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Ban Chủ nhiệm Khoa gồm: 01 Trưởng khoa và 02 Phó trưởng khoa.

Có 4 Bộ môn chuyên môn: Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh vật, Ký sinh trùng.

Tổng số cán bộ, viên chức cơ hữu của khoa và giảng viên theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 là 23 cán bộ trong đó có 21 giảng viên, 02 kỹ thuật viên trình độ đại học tham gia công tác của TTCĐYK. Nhà trường đã ra quyết định số 307/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 30/7/2018 và  202, 203/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 28/5/2020 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường – viện.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 bao gồm: 03 Tiến sĩ, 16 thạc sĩ (01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ) và 02 giảng viên khác đang học cao học.

Về công tác Đảng, Khoa XNYH nhận được sự lãnh đạo của Chi ủy Khối Kỹ thuật Y học.

Về chuyên môn, đào tạo, và NCKH, Khoa có được sự tư vấn, chỉ đạo của Hội đồng Khoa Xét nghiệm Y học có 11 thành viên, với sự tham gia của 07 cán bộ lãnh đạo Khoa, Bộ môn hiện thời và 04 cán bộ lãnh đạo các Khoa phòng chuyên môn Xét nghiệm của các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (vừa đóng vai trò là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn vừa là nhà tuyển dụng lao động).

Giúp việc cho Ban lãnh đạo Khoa có 03 trợ lý (cán bộ chuyên trách) về Hành chính, Giáo vụ, và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.

Khoa Xét nghiệm Y học là đơn vị có truyền thống lâu đời, và lãnh đạo Khoa cũng rất quan tâm đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Khoa là đơn vị đầu tiên trong toàn trường thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học. Và cũng là đơn vị đầu tiên đề xuất lên nhà trường về việc cử cán bộ phụ trách công tác ĐBCLGD cấp Khoa.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa XNYH định kỳ đều đặn có các hoạt động cải tiến chương trình đào tạo, phù hợp với các quy định được cập nhật của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục là một mục quan trọng trong Báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm và Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa XNYH, với các nhiệm vụ được phân công rõ ràng và các dữ liệu được báo cáo cụ thể để làm căn cứ đề ra các giải pháp cải tiến. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường, liên tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của chương trình đào tạo bao gồm phát triển trình độ năng lực giảng viên, nâng cao dần cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học, cải tiến chương trình đào tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và hợp tác – đối ngoại.

Cơ sở vật chất: Có 15 phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh vật, Ký sinh trùng và Sinh học phân tử (3 phòng/chuyên ngành) với đầy đủ các máy móc, trang thiết bị chuyên khoa đáp ứng được yêu cầu đào tạo cán bộ chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Đại học. Có đầy đủ sách giáo khoa và giáo trình cho các đối tượng đào tạo.

Khoa giảng dạy các môn chuyên ngành xét nghiệm: Hóa sinh, Huyết học, Ký sinh trùng và Vi sinh, Xét nghiệm tế bào học, Đảm bảo và kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Y sinh học phân tử, Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện… cho các lớp chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm và các môn y cơ sở như Hóa sinh, Ký sinh trùng và Vi sinh cho sinh viên các chuyên ngành khác trong toàn trường.