Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỦA KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC

Sứ mạng:
Khoa Xét nghiệm y học là một đơn vị thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, thực hiện công tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; góp phần vào tiến bộ không ngừng của nhà trường và của ngành Y tế Việt Nam.

Tầm nhìn:

Đến năm 2045, Khoa Xét nghiệm y học  là một trong những đơn vị uy tín, đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Xét nghiệm Y học ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Giá trị cốt lõi

Trí tuệ – Hội nhập – Chuyên nghiệp.