Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024

KHÁM SỨC KHOẺ CHO CBCNVC CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và Công ty CP Kim khí Miền Trung, trường đã ban hành...

Quyết định thành lập Trung tâm chẩn đoán y khoa

Ngày 09 tháng 06 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BYT V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế...