Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Khám sức khoẻ cho CBCNVC Công ty CP Dược Danapha năm 2020

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và Công ty CP Dược Danapha, trường đã ban hành Kế hoạch số...

Hợp đồng Khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức và người lao động...

Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa và Trường Đại học Y - Dược Đà Nẵng đã ký Hợp đồng số 12/2020/HĐ-TTCĐYK V/v Hợp đồng Khám sức khoẻ định...

Kế hoạch Khám sức khoẻ cho CBCNVC Công ty CP Kim Khí Miền Trung...

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và Công ty CP Kim khí Miền Trung, trường đã ban hành Kế...

Khám sức khoẻ cho CBCNVC Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2019

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Nam Á, trường đã ban hành Kế hoạch...

Kế hoạch Khám sức khoẻ cho CBCNVC Nhà trường năm 2019

Căn cứ Hợp đồng khám sức khoẻ giữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa và trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng; Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc Trường lập...

Kế hoạch Khám sức khoẻ cho CBCNVC Nhà trường năm 2018

Căn cứ Hợp đồng khám sức khoẻ giữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa và trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Trung tâm Chẩn đoán Y khoa  thuộc Trường lập...

Kế hoạch Khám sức khoẻ cho CBCNVC Công ty Dược Danapha

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng và Công ty CP Dược Danapha, trường đã ban hành Kế hoạch...

KHÁM SỨC KHOẺ CHO CBCNVC CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Hợp đồng KSK giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và Công ty CP Kim khí Miền Trung, trường đã ban hành...

khám sức khoẻ định kỳ đối với công chức – viên chức, người lao...

Nhằm thực hiện quyền lợi của NLĐ theo quy định Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ hằng năm của đơn vị sử dụng lao động đối với NLĐ theo quy định của pháp...

Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ đối với CNVCNLĐ năm học 2015-2016

Nhằm thực hiện quyền lợi của NLĐ theo quy định Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ hằng năm của đơn vị sử dụng lao động đối với NLĐ theo quy định của pháp...