Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

Group Sinh viên Xét nghiệm YDN

Để tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các bạn sinh viên và cựu sinh viên trong các hoạt động học tập, phong trào cũng như trong công tác tìm việc làm sau khi...

CHỦ NHẬT ĐỎ – NGÀY HỘI CỦA SỰ SẺ CHIA YÊU THƯƠNG

CHỦ NHẬT ĐỎ - NGÀY HỘI CỦA SỰ SẺ CHIA YÊU THƯƠNG Sáng ngày 16/1/2021, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tạo điều kiện tốt nhất cho các Đoàn viên...

[CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2020] [NGÀY HỘI HIẾN MÁU]

Sáng ngày 18/7/2020, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã phối hợp cùng Khoa Huyết học và Truyền máu bệnh viện Đà Nẵng tổ chức ngày Hội Hiến máu nhân...

Kế hoạch tổ chức Chương trình Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa...

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật  Y - Dược Đà Nẵng ban hành "Kế hoạch tổ chức Chương trình Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học...

CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” từ ngày 20/01/2018 đến ngày 21/01/2018 tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2018”...