Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật  Y – Dược Đà Nẵng ban hành “Kế hoạch tổ chức Chương trình Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học 2019 – 2020” cho Sinh viên.

  • Thời gian: Ngày 03,04/7/2020
  • Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà C
  • Thành phần: Sv các lớp năm cuối

Chi tiết: Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here