Năm 2015 – 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm giữa nhiễm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và nghị quyết đại hội đoàn các cấp, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng xây dựng Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016, cụ thể được ban hành trong Chương trình số 01/CT-ĐTN ngày 20 tháng 08 năm 2015. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here