Ngày 25 tháng 08 năm 2015, trường Đaih học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã ban hành “Quyết định số 307/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH, PHCN và Y đa khoa theo hệ thống tín chỉ” được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết : Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here