Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng và Xét nghiệm

  • Trình độ đào tạo: Chuyên khoa cấp 1
  • Trình độ đào tạo: 2 năm
  • Hình thức đào tạo: Tập trung
  • Hình thức tuyển sinh
  • Điều kiện: Đã có bằng đại học và chứng chỉ hành nghề
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 30/11/2022.
  • Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 09/01/2023 đến 15/11/2023

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh truy cập website: https://dhktyduocdn.edu.vn/

Chi tiết thông báo: https://drive.google.com/file/d/1vl0eMgtEWu7larJ1IVlWythbQLJIqu0l/view?usp=sharing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here