Nhằm hưởng ứng cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 và bới mục đích khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo của các bạn sinh viên, Nhà trường tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2021.

Thể lệ cuộc thi: Xem tại đây

Nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn, Phòng CTCT&QLSV, Đoàn thanh niên phổ biến cuộc thi đến sinh viên toàn trường đăng kí tham dự.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here