Ngày 11 tháng 3 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 05/TB-ĐHKTYDĐN v/v Thông báo v/v tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà nẵng năm 2021.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here