QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC HỌC ĐẠI HỌC NĂM 2014

 

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “Quyết định số 94/QĐ_ĐHKTYDĐN V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học đại học”.

Chi tiết : Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here