Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 được ban hành trong Thông báo số 486/TB-ĐHKTYDĐN ngày 29 tháng 9 năm 2021 được Hiệu trưởng phê duyệt như sau:

  1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 53 người
  2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: 37 vị trí việc làm

Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cụ thể: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here