Ngày 20 tháng 9 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-ĐHKTYDĐN “Quyết định V/v điều chỉnh nội dung tại mục a1, điểm a, khoản 2, điều 21 của Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chúc quản lý của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 15/9/2021″.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here