Quyết định Ban hành Quy định v/v xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2016

 

Ngày 07 tháng 03 năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTYDĐN Ban hành Quy định v/v xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy” được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết: Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here