Ngày 06 tháng 04 năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 142/TB-ĐHKTYDĐN về Các quy định đăng ký học cải thiện điểm đã được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết : Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here