Tháng 6 năm 2020, Khoa Xét nghiệm Y học đã phê duyệt ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học; hình thức đào tạo Chính quy.

Danh sách các học phần:

1/ Học phần Xét nghiệm

Trong đó các Bộ môn phụ trách học phần bao gồm: Bộ môn Huyết học, Hoá sinh, Ký sinh trùng, Vi sinh vật, Sinh học phân tử. Xem chi tiết – bản cho SV – tại đây

 • Xét nghiệm cơ bản: Xem
 • Hoá sinh 1: Xem
 • Hoá sinh 2: Xem
 • Hoá sinh 3: Xem
 • Hoá sinh 4: Xem
 • Kiểm tra chất lượng xét nghiệm: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm II hóa sinh: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật xét nghiệm nâng cao II hóa sinh: Xem
 • Huyết học tế bào 1: Xem
 • Huyết học tế bào 2: Xem
 • Huyết học đông máu: Xem
 • Huyết học truyền máu: Xem
 • Huyết học nâng cao: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm III Huyết học: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm Huyết học nâng cao: Xem
 • Ký sinh trùng 1: Xem
 • Ký sinh trùng 2: Xem
 • Ký sinh trùng 3: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm 1 Vi sinh – Ký sinh trùng: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm Nâng cao 1 Vi sinh – Ký sinh trùng: Xem
 • Vi sinh 1: Xem
 • Vi sinh 2: Xem
 • Vi sinh 3: Xem
 • Vi sinh 4: Xem
 • Y sinh học phân tử: Xem
 • Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: Xem
 • Thực tập Kỹ thuật Xét nghiệm IV: Xét nghiệm Tế bào : Xem
 • Học phần tốt nghiệp: Xem
 • Thực tế tốt nghiệp: Xem

2/ Khoa Khoa học cơ bản:

 • Triết học Mác – Lênin: Xem
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Xem
 • Chủ nghĩa Xã hội khoa học: Xem
 • Tư tưởng HCM: Xem
 • Lịch sử ĐCSVN: Xem
 • Tin học đại cương: Xem
 • Pháp luật đại cương: Xem
 • Giáo dục thể chất: Xem
 • Tiếng anh I: Xem
 • Tiếng anh II: Xem
 • Xác suất thống kê: Xem
 • Hóa học: Xem
 • Vật lý lý sinh: Xem

3/ Khoa Điều dưỡng

 • Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu: Xem

4/ Khoa Y

 • Bệnh học ngoại khoa: Xem
 • Bệnh học nội khoa: Xem
 • Dược Lý: Xem
 • Sinh lý bệnh miễn dịch: Xem
 • Mô phôi: Xem
 • Sinh lý: Xem
 • Giải phẫu: Xem
 • Sinh học và di truyền: Xem

5/ Khoa Y tế công cộng:

 • Tổ chức Y tế – Chương trình Y tế quốc gia – Giáo dục sức khỏe: Xem
 • Dịch tễ học: Xem
 • Sức khỏe môi trường: Xem
 • Dinh dưỡng – Vệ sinh An toàn thực phẩm: Xem
 • Tâm lý Y học – Đạo đức Y học: Xem
 • Nghiên cứu khoa học: Xem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here