THÔNG BÁO V/v NỘP ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẰNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Ngày 03 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “Thông báo số 254/TB-ĐHKTYDĐN V/v nộp đề thi thi kết thúc học phần bằng hình thức trắc nghiệm khách quan”.

Chi tiết: Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here