QUY ĐỊNH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, TRẢ BÀI KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN CHO SINH VIÊN

 

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành ” QUY ĐỊNH SỐ 513/QyĐ-ĐHKTYDĐN NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, TRẢ BÀI KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN CHO SINH VIÊN”

Chi tiết : Xem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here