Để tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các bạn sinh viên và cựu sinh viên trong các hoạt động học tập, phong trào cũng như trong công tác tìm việc làm sau khi ra trường. Khoa Xét nghiệm Y học đã lập Facebook chung để SV-cựu SV có thể kết nối với nhau.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here