Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Home Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

– Đầu mối liên lạc cựu SV:
+ ĐH XN 01: Nguyễn Quốc Đức, nguyên lớp trưởng.
(email: ducydnxn01@gmail.com )
+ ĐH XN 02: Đỗ Ngọc Trinh, nguyên lớp trưởng
(email: thuctrinh.do@gmail.com )

– Các SV đã đi học nâng cao: (studied to higher education)
+ ĐH XN 01:
1) Trần Mai Uyên Thi: ThS. Y Sinh học/MSc.Biomedicine (ĐH Sassari, Italia – ĐH Huế, Việt Nam), email: unhitran@gmail.com
2) Đỗ Thị Thanh Thư: ThS. Xét nghiệm Y học/MSc.Med.Lab.Tech (ĐH Y – Dược Tp HCM, Việt Nam), email: tatu.dala01@gmail.com

+ ĐH XN 03:
1) Nguyễn Thị Thanh Nha: MSc. Medical Laboratory Science (National Cheng Kung University, Đài Loan), email: nhanguyen0805@gmail.com

No posts to display