Thuyết minh Sáng kiến cải tiến “Tiết kiệm hóa chất sử dụng trong giảng dạy thực hành xét nghiệm vi sinh vật trong nước bằng cách giảm thể tích môi trường nuôi cấy và mẫu nước xét nghiệm nhưng vẫn giữ nguyên tỉ lệ.”

 • Thành viên tham gia: Ths. BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh, ThS. Hoàng Thị Minh Hòa, BS Trần Thanh Loan
  Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu

  cụ thể được giao

  ThS. BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh BM Vi sinh vật Chủ nhiệm sáng kiến,

  phụ trách chung,

  phân công, giám sát việc

  thực hiện, viết cáo báo.

  ThS. Hoàng Thị Minh Hòa BM Vi sinh vật Tiến hành thử nghiệm và áp dụng sáng kiến, đánh giá kết quả
  BS. Trần Thanh Loan BM Vi sinh vật Tiến hành thử nghiệm và áp dụng sáng kiến, đánh giá kết quả

  – Sản phẩm và Kết quả dự kiến:

 • Thực hiện giảng dạy kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật trong nước theo đúng quy trình chuẩn của giáo trình thực tập nhưng giảm một nửa thể tích môi trường nuôi cấy và mẫu nước xét nghiệm, vẫn đảm bảo tỷ lệ giữa hóa chất và mẫu bệnh phẩm nên không ảnh hưởng đến kết quả của các kỹ thuật xét nghiệm này.-Kết quả của xét nghiệm vi sinh vật nước vẫn đảm bảo.

  -Mỗi sinh viên đều được thực hành kỹ thuật xét nghiệm.

  -Lượng hóa chất tiêu hao sẽ giảm đi một nửa, do đó giảm một nửa kính phí

  Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here