Chủng nấm và tiêu bản mẫu nấm là vật liệu cơ bản để phục vụ giảng dạy thực hành học phần vi nấm tại bộ môn Ký sinh trùng – Khoa Xét nghiệm y học. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành, việc tạo nguồn mẫu chủ động là rất cần thiết. Vừa qua, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa và Nhà trường, ThS. Nguyễn Nhật Giang cùng với ThS. Phan Cẩm Ly, ThS. Trần Anh Khoa, ThS. Cao Văn đã thực hiện sáng kiến cải tiến (SKCT): “Tạo nguồn mẫu nấm sợi phục vụ giảng dạy thực hành”. SKCT đã đạt được kết quả tốt với việc thu thập được các chủng vi nấm: Aspergillus sp.; Penicillium sp. và Fusarium sp.; Culvularia sp. Nhóm SKCT cũng đã sản xuất được hơn 200 tiêu bản nấm các loại. Bộ sản phẩm đã được Hội đồng Nhà trường đánh giá nghiệm thu, đủ chất lượng để giảng dạy thực hành cho sinh viên: Y khoa, Xét nghiệm y học…

Một số hình ảnh của tiêu bản nấm dưới kính hiển vi quang học:

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here