QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành “QUYẾT ĐỊNH SỐ 199/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG”.

Chi tiết: Xem

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here