Ngày 19 tháng 09 năm 2018, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định số 540/QyĐ-ĐHKTYDĐN về Quy định kỳ thi phụ, học lại, học cải thiện điểm đã được Hiệu trưởng thông qua.

Chi tiết : Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here