Ngày 07 tháng 05 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 08/TB-ĐHKTYDĐN v/v Kết quả vòng sơ tuyển chọn đề tài tham dự vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2021 như sau:

  • Số đề tài đăng kí dự thi: 14 đề tài
  • Số đề tài vào vòng chung kết: 08 đề tài ( danh sách đính kèm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here