Vào lúc 13h ngày 31 tháng 07 năm 2021, Khoa Xét nghiệm Y học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức buổi BẢO VỆ KHÓA LUẬN trực tuyến cho sinh viên lớp Chính quy Đại học Xét nghiệm 05 và lớp Liên thông Đại học 4 Xét nghiệm 4. Với sự tham gia của sinh viên thực hiện, Giảng viên hướng dẫn, Hội đồng chấm KLTN và các giảng viên trong khoa thông qua phần mềm Google Meet; bao gồm 04 đề tài sau:

TT Tên đề tài SV bảo vệ Lớp  

GVHD

Hội đồng  

Thư ký

Chủ tịch Phản biện
1 Khảo sát tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây viêm phổi thường gặp tại Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Phan Uyển Nhi ĐHXN05 1/ ThS. Hoàng Thị Minh Hòa

2/ ThS. Lê Nguyễn Nguyên Hạ

TS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân PB1: ThS. Nguyễn Thị Đoan Trinh

PB2: Nguyễn Thị Kim Duyên

TK1: ThS. Phan Cẩm Ly

TK2: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

2 Thực trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người bệnh đến khám tại bệnh viện Da  Liễu Đà Nẵng Nguyễn Đặng Thu Ngân ĐHXN05 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trinh TS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân PB1: ThS. Dương Thị Kim Hoa

PB2: ThS. Đoàn Thị Ngọc Trâm

TK1: ThS. Phan Cẩm Ly

TK2: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

3 Khảo sát đặc điểm của các chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập được tại Bệnh viện C Đà Nẵng Phan Thị Lan Phương ĐHXN05 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trinh TS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân PB1: TS. Nguyễn Văn Song

PB2: ThS. Hoàng Thị Minh Hòa

TK1: ThS. Phan Cẩm Ly

TK2: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

4 Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Papiloma virus (HPV) ở người bệnh có u nhú sinh dục tại Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng Trần Thị Ngọc Thảo ĐH4XN4 ThS. Nguyễn Huy Hoàng TS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân PB1: ThS. Nguyễn Thị Đoan Trinh

PB2: ThS. Dương Thị Kim Hoa

TK1: ThS. Phan Cẩm Ly

TK2: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

 

Hội đồng chấm KLTN của SV Nguyễn Phan Uyển Nhi – ĐHXN05

 

Hội đồng chấm KLTN của SV Nguyễn Đặng Thu Ngân – Lớp ĐHXN05

 

Hội đồng KLTN của SV Phan Thị Lan Phương – Lớp ĐHXN05

Hội đồng KLTN của SV Trần Thị Ngọc Thảo – lớp ĐH(4)XN4

 

Buổi Bảo vệ KLTN kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here