Ngày 09/12/2021, tại trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, TS BS Lê Thị Thúy đã chủ trì báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu một số thành phần hoá học, hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá cây Đính (Pongamia Pinnata L) thu hái tại thành phố Đà Nẵng” của nhóm nghiên cứu do Ts Lê Văn Nho và Ts Phạm Đức Thắng chủ nhiệm. Nghiên cứu này thuộc danh mục nghiên cứu cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

  • Cá nhân tham gia: ThS.DS Võ Văn Sỹ, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, ThS.DS Phạm Thu Hương.
  • Trong đó, Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, họp ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Số đăng ký: 21
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Hình ảnh tại Báo cáo Tổng kết của nghiên cứu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here